Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Στα χείλια του γκρεμού

Ἀλήθεια σας λέω, ἄν δέν φτάσει ὁ ἄνθρωπος στά χείλια τοῦ γκρεμοῦ, δέν πετοῦν οἱ πλάτες του φτεροῦγες.

Από το έργο «Ο τελευταίος πειρασμός» του Νίκου Καζαντζάκη, εκδόσεις Ελ. Καζαντζάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: