Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Αμαρτία

Ἁμαρτία σημαῖνει: Νῦν χωρίς τό ἀεί.

Από το"Πελεκάνοι ερημικοί"του Στέλιου Ράμφου, εκδόσεις Αρμός

Δεν υπάρχουν σχόλια: