Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015

Πριν τους αλλάξει ο χρόνος

Λυπήθηκαν μεγάλως στόν ἀποχωρισμό τῶν.
Δέν τόθελαν αὐτοί• ἦταν ἡ περιστάσεις.
Βιοτικές ἀνάγκες ἐκάμνανε τόν ἕνα
νά φύγει μακρυά — Νέα Ὑόρκη ἤ Καναδά.
Ἡ ἀγάπη τῶν βεβαίως δέν ἦταν ἴδια ὡς πρίν•
εἶχεν ἐλαττωθεῖ ἡ ἕλξις βαθμηδόν,
εἶχεν ἐλαττωθεῖ ἡ ἕλξις τῆς πολύ.
Ὅμως νά χωρισθοῦν, δέν τόθελαν αὐτοί.
Ἦταν ἡ περιστάσεις.— Ἤ μήπως καλλιτέχνις
ἐφάνηκεν ἡ Τύχη χωρίζοντάς τους τώρα
πρίν σβύσει τό αἴσθημα τῶν, πρίν τούς ἀλλάξει ὁ Χρόνος•
ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλον θά εἶναι ὡς νά μένει πάντα
τῶν εἴκοσι τεσσάρων ἐτῶν τ’ ὡραῖο παιδί.

Από τα «Ποιήματα» του Κωνσταντίνου Καβάφη, εκδόσεις Ίκαρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: