Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

Μετρώντας τον κόσμο αλλιώς

Ἐθισθεῖτε στὴν ἰδέα ὅτι ἡ πραγματικότητα εἶναι μία ὡραῖα γυναίκα πού σας προσφέρεται – καὶ δράσετε. Μὴ διστάσετε νὰ ἐκλάβετε τὰ μαλλιά της γιὰ σύννεφα ἢ τὴ λύπη της γιὰ σιγανόφωνο τραγούδι. Μόνον ἀκοῦτε καὶ χαϊδεύετε, χαϊδεύετε κι ἀκοῦτε. Δίνετε τὶς ἰδιότητες ποὺ ἀφοροῦν τὰ ἔμψυχα στὰ ἄψυχα ἢ τὰ ἁπτὰ στὰ νοητὰ καὶ τανάπαλι. Μὲ τὴν ἴδια ἐλευθερία ποὺ παρέχει τὸ ὄνειρο νὰ συνθέτει κομμάτια τῶν καθημερινῶν σας ἐντυπώσεων καὶ παλιὲς κρυφές σας ἐπιθυμίες. Ἡ πόρτα τότε μπορεῖ ν’ ἀνοίξει. Τὸ σύννεφο νὰ περάσει μέσα. Ὁπόταν, βέβαια, θὰ ρωτήσει ὁ ἄλλος: Καὶ τὸ κέρδος; Ποιὸ εἶναι; Ἀπάντηση: Ὅλα καὶ τίποτα. Εἶναι ἡ μυστικὴ κίνηση τῶν πραγμάτων, κάτι ποὺ διπλασιάζει τὴν ἱκανότητά σου ν’ ἀντιλαμβάνεσαι τὴ ζωὴ καὶ ποὺ ἀποτελεῖ μία πρόσβαση στὸ πραγματικὸ νόημα τῆς ἐλευθερίας. Ἐπειδὴ – νὰ τὸ ποῦμε κι αὐτὸ - ἐλευθερία δὲν εἶναι νὰ κινεῖσαι ἀνεμπόδιστα στὸ πεδίο πού σου ἔχει δοθεῖ. Νὰ διευρύνεις αὐτὸ τὸ πεδίο, καὶ δὴ κατὰ τὴ διάσταση τῆς ἀναλογίας τῶν αἰσθήσεων, αὐτὸ εἶναι. Διαθέτοντας καινούριες μονάδες γιὰ τὴ μέτρηση τοῦ κόσμου.

Από τη «μέθοδο του άρα» του Οδυσσέα Ελύτη, εκδόσεις Ίκαρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: